Projekty unijne

"Twój pomysł, europejskie pieniądze"

Projekt unijny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Nazwa projektu: "Wprowadzenie nowych usług oraz unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do rozwoju firmy ASB Płocheć"

Beneficjent: ASB Płocheć Krzysztof Płocheć, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna 8

W ramacj projektu unowocześniono park maszynowy, zakupiono sprzęt do archiwizacji danych oraz wprowadzono nowe usługi tj: regeneracje pomp automatycznej skrzyni biegów i usługę mechanicznego oczyszczania chłodnicy asb.

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

punkt informacyjny LAWP 81 46 23 831, 81 46 23 812

www.lawp.lubelskie.pl


Oddział Funduszy Europejskich

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

21-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b

www.feu.lubelskie.pl